DIGITAL MARKETING

Home » DIGITAL MARKETING

WHAT WE DO

Online Consulting

เพื่อให้แบรนด์ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการตลาดออนไลน์ เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาและช่วยวางแผนโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ research และ strategy ที่จะมาตอบโจทย์ทุกปัญหา

Social Media Management

สิ่งที่เราจะทำเพื่อให้การตลาดออนไลน์สำเร็จผลตามกลยุทธ์ คือ เราจะช่วยแบรนด์บริหารและดูแลเพจเพื่อให้เพจมีความมั่นคงและการตลาดที่เติบโต

Creative

เพื่อเพิ่มยอดทางการตลาดและสร้างจุดเด่นที่แตกต่างให้แก่แบรนด์ เรามีทีม creative & production ที่จะช่วยแบรนด์สร้างสรรค์ Advertising, Campaign และ Content

SEO

เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เราวางแผนควบคู่ไปกับการสร้าง Content เพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาพบเห็นในหน้าค้นหาเป็นอันดับต้นๆ และสร้าง Traffic เข้าสู่หน้า Website หรือหน้า Fanpage ของแบรนด์

Marketing Influencer

อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์คือ การให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำเสนอแบรนด์แทน ทั้งนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

MEDIA CHANNEL

Facebook

Facebook

LINE

LINE / LINE@

Instragram

Instagram

EDM

Effective E-mail Marketing

BRANDING SERVICE

BRAND IDENTITY

​Branding หรือ การสร้างแบรนด์ คือการสร้างเอกลักษณ์และตัวตนให้กับแบรนด์หรือองค์กร เพื่อให้แบรนด์มีเสน่ห์ เป็นที่น่าจดจำ ซึ่งรวมไปถึงการสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างการรับรู้แก่กลุ่มคนภายนอกหรือลูกค้าถึงตัวตนและผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เป็นอย่างไร

เราจะช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์เในการสร้าง D.N.A. ของแบรนด์ (Brand D.N.A.) ให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ชัดเจนและมีความแตกต่างซึ่งจะทำให้แบรนด์ของคุณเข้าไปยึดพื้นที่หัวใจกลุ่มแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

BRAND BOOK

หนังสืออัตลักษณ์แบรนด์ (​Brand Book) ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับองค์กร โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของ การใช้โลโก้แบรนด์ การใช้สีของแบรนด์ การใช้ตัวอักษร หรือรวมไปถึงบุคคลิกของแบรนด์ ซึ่งจะทำให้แบรนด์มีเสน่ห์ มีความโดดเด่น และกลุ่มคนภายนอกหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำได้ขึ้นใจ

เราจะสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่องค์กรผ่านอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและด้านการบริการแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และแบรนด์ก็เป็นที่น่าจดจำและบอกต่อ